Galeria szkolna

Relacja z realizacji projektu pn. Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” w Niemenczynie (rejon wileński)

      Pierwszy dzień konferencji koordynatorów akcji "Nie jest kolorowo" upłynął na spotkaniach z dyrektorami lokalnych placówek w rejonie wileńskim. Uczestnicy projektu odwiedzili: Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum w Bujwidzach, Gimnazjum i Żłobek Przedszkole w Mickunach oraz Gimnazjum w Rukojniach.
       Wieczorem, na zaproszenie pana Starosty Gminy Niemenczyn - pana Edwarda Puncewicza, odbyło się bardzo miłe spotkanie w sali Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, gdzie goście spotkali się również z innymi przedstawicielami placówek edukacyjnych. Na ręce organizatorów konferencji przekazano również podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie we współpracę z Polakami na Wileńszczyźnie od pani Marii Reść - Mer Rejonu Wileńskiego.
       Drugiego dnia wizyty na Wileńszczyźnie naszej grupie pomorskich nauczycieli zaproponowaliśmy wizytę w Wilnie. Na miejscu udaliśmy się do siedziby Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, gdzie wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu Rajmunda Klonowskiego - przyjaciela naszego stowarzyszenia, znawcy dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dziennikarza i działacza społecznego. Spotkanie przerodziło się w dyskusję na temat historii i sytuacji polskiej mniejszości na Litwie. Sporo miejsca w rozmowach poświęcono problemom współczesnej edukacji w języku polskim.
      Następnie, podczas kilkugodzinnego spaceru odwiedziliśmy kaplicę Ostrobramską z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej, Kościół św. Teresy, Cerkiew Św. Ducha, Cerkiew Św. Trójcy i klasztor Bazylianów, Kościół Świętego Ducha, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, dawną ulicę Zamkową oraz plac Katedralny.
      Ostatni, trzeci dzień konferencji upłynął na zwiedzaniu atrakcji Ziemi Wileńskiej. Odwiedziliśmy Zułow - miejsca urodzenia Józefa Piłsudskiego. Najpierw jednak po drodze wstąpiliśmy do drewnianego kościoła w Powiewiórce, aby zobaczyć miejsce, w którym Józef przyjął sakrament chrztu. Korzystając z uroków złotej jesieni zwiedziliśmy także najważniejszą polską nekropolię na Wileńszczyźnie - Cmentarz na Rossie. Ostatnim akcentem tego dnia była wizyta w świeżo odrestaurowanym Pałacu Balińskich w Jaszunach - salonie towarzyskim elity naukowo-kulturalnej Wilna okresu romantyzmu i pozytywizmu. Grupa została oprowadzona przez przewodnika po wszystkich salach dworu i mogła wysłuchać opowieści o historii Wileńszczyzny.
      W niedzielę wracając do Gdańska grupa dowiedziała także Ponarski Las - miejsce zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej dokonanej w latach 1941–1944 przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej.
      Mamy pewność, że grupa pomorskich koordynatorów akcji "Nie jest kolorowo", która uczestniczyła w projekcie wróciła do swoich szkół z bagażem praktycznych informacji dotyczących możliwości współpracy i w niedalekiej przyszłości nasze spotkanie zaowocuje efektami przynoszącymi korzyści zarówno uczniom na Wileńszczyźnie i na Pomorzu.
Projekt pn. Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” w Niemenczynie (rejon wileński) organizowana była przez Stowarzyszenie Traugutt.org dzięki dotacji ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenia Odra – Niemen.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego

Adres:
      Sienna 26
      80-605 Gdańsk
      pomorskie
      Polska

E-mail:
      sp61gd@wp.pl

Telefon:
      583073823

Faks:
      583038292

Telefon komórkowy:
      503071779